LZMK

Filmska enciklopedija

BELAFONTE, Harry Filmska traka traži dalje ...

BELAFONTE, Harry (pr. ime Harold George Belafonte jr.), am. pjevač i glumac (New York, 1. III 1927). Proveo je dobar dio djetinjstva u očevu zavičaju, na Jamajci. Napustio je 1944. školu i stupio u mornaricu. Poslije rata uzdržavao se različitim poslovima i istodobno pohađao Dramatic Workshop u New Yorku. Profesionalnu pjevačku karijeru otpočeo je 1952, izvodeći pučke balade i popularne melodije u ritmu calypsa. Na filmu je debitirao 1953. ulogom u Sjajnom putu G. Mayera kao partner D. Dandridge, s kojom se 1954. pojavio i u filmu Carmen Jones O. Premingera, prema Bizetovoj operi Carmen, snimljenom isključivo s crnim izvođačima. Na filmu se osobito istakao nastupom i izvedbom naslovnog songa u Sunčanom otoku (1957) R. Rossena. B. je nastupio i u vesternu Crna karavana (1971) S. Poitiera, a njegova je karijera, baš kao i Poitierova, odraz nastojanjâ Hollywooda da dodjelom gl. uloga dopadljivim crnim glumcima primiri akcije pokreta za građanska prava. B. je igrao u 8 filmova.

Ni. Š.


Citiranje:
BELAFONTE, Harry. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 3.10.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=434>.

kratice i simboli