LZMK

Filmska enciklopedija

PRETNAR, Igor Filmska traka traži dalje ...

PRETNAR, Igor, redatelj i scenarist (Ljubljana, 3. IV 1924 — Ljubljana, 8. IV 1977). Studirao režiju (u klasi B. Stupice) na Akademiji igralske umetnosti u Ljubljani, a 1946-48. i na film. akademiji VGIK u Moskvi (u klasi S. M. Ejzenštejna); bio je asistent M. S. Donskoja u filmu Seoska učiteljica (1946). God. 1948-54. bio je rukovoditelj programskog odjela poduzeća Triglav film, u kojem 1949. počinje i režirati (dokum. film Planica 1949). Isprva je realizirao storije film. novosti Obzornik (1949-54), te režirao (prema vlastitim scenarijima) dokum. filmove (Lavine u tolminskom kraju — Plazovi na Tolminskem, 1952; Sjećanja na partizanske godine — Spomini na partizanska leta, 1952; Visoka peć u Štorama — Plavž u Štorah, 1954). Na igr. filmu debitira 1955. u omnibusu Tri priče (uz J. Kavčiča i F. Kosmača) epizodom Na valovima Mure (Na valovih Mure) po noveli M. Kranjeca, iskazujući sklonost prema ekranizacijama knjiž. predložaka. Slijedi u jugosl. uvjetima neobičan ratni film Pet minuta raja (1959, Velika brončana arena na festivalu u Puli) po scenariju V. Župana, o dvojici logoraša koji — demontirajući bombu u kući njem. generala — doživljuju trenutke privida slobode. Slijede Samonikli (Samorastniki, 1963, Velika brončana arena te Zlatna arena za režiju /ex aequo/) po noveli P. Voranca (scenarist V. Duletič), drama iz seoskog života u feudalnom razdoblju, u kojima iskazuje sklonost prema pomnoj psihol. razradbi likova i vrstan rad s glumcima. »Ženski« film (u gl. ulozi → M. Potokar) Lažljivica (Lažnivka, 1965) po scenariju D. Ilića njegov je jedini pokušaj obradbe suvremene tematike, s polazišnim motivom stambenog problema. Najveći uspjeh postiže svojim posljednjim i (uz Samonikle) najboljim ostvarenjem Idealist (1976, Velika zlatna arena), ekranizacijom romana Martin Kačur I. Cankara (kojoj je, sa V. Zupanom, i koscenarist), o naprednom učitelju na prijelazu stoljeća, koji i u borbi za ideale i u privatnom životu doživljuje slom, svrstavši se među najznačajnije slov. i jugosl. redatelje. Koscenarist je filma Dobri stari planino (1959) F. Kosmača, a u počecima karijere bavio se i film. montažom. God. 1973-77. bio je profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo u Ljubljani, a isticao se i kao film. publicist.

Lj. N.


Citiranje:
PRETNAR, Igor. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 23.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4200>.

kratice i simboli