LZMK

Filmska enciklopedija

PERRET, Léonce Filmska traka traži dalje ...

PERRET, Léonce, franc. redatelj, scenarist i glumac (Niort, 13. V 1880 — Niort, 1935). Isprva glazbenik, potom ne odveć uspješan kaz. glumac. God. 1908. L. Feuillade ga kao film. glumca angažira u kompaniji Gaumont; do 1917, kada prestaje glumiti, odigrao je više od 200 uloga i postigao znatnu popularnost. Prva red. iskustva stječe već 1908. u Gaumontovoj podružnici u Berlinu, no kontinuirano režira od 1909. Osobito se nameće 1910—16. vrlo popularnom serijom Léonce, u kojoj i glumi naslovni lik — simpatičnoga »prosječnog Francuza« (čime se izrazito izdvaja iz tadašnje franc. produkcije uglavnom vodviljskog tipa). God. 1917—21. živi i djeluje u SAD; posebno se ističe patriotskim filmovima snimljenim po ulasku SAD u I svj. rat: Ne zaboravimo nikad! (Lest We Forget, 1917) i La Fayette, mi dolazimo! (La Fayette We Come, 1918). Po povratku u domovinu nastoji poboljšati veze franc. i am. kinematografije (npr. Madame Sans-Gêne, 1925, sa G. Swanson u naslovnoj ulozi).

U svome red. radu kao scenar. polazištem koristio se uglavnom drugorazrednim novinskim feljtonima; iskazivao je naglašenu sklonost ka simplifikaciji i vulgarnosti. S druge strane, isticao se i neprijepornim kvalitetama: umješnim vođenjem priče i rafiniranom vizualizacijom prizorâ; koristio se umjetnim svjetlom, protusvjetlom i pokretnom kamerom. Prema povjesničaru filma G. Sadoulu, u sintaktičkom pogledu bio je čak ispred D. W. Griffitha, osobito u svome najboljem ranom ostvarenju Pariško dijete (L'enfant de Paris, 1913). Umro je za snimanja zv. verzije Koenigsmarka (1935), koji je dovršio i potpisao M. Tourneur.

Ostali važniji filmovi (kao reditelj): Moderna ljubav (The A. B. C. of Love/A Modern Love, 1920); Koenigsmark (1923); Gola žena (La femme nue, 1926); Sirena Morgana (Morgana la sirène, 1928); Posjedovanje (La possession, 1928); Nakon ljubavi (Après l'amour, 1932); Sapfa (Sapho, 1933); Večer u Comédie-Française (Une soirée à la Comédie-Française, 1935, u 2 dijela).

Pe. K.


Citiranje:
PERRET, Léonce. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=4005>.

kratice i simboli