LZMK

Filmska enciklopedija

PÉRIER, Étienne Filmska traka traži dalje ...

PÉRIER, Étienne, franc. redatelj, scenarist i producent belg. podrijetla (Bruxelles, 11. XII 1931). Studirao književnost i filozofiju u rodnom gradu. Na filmu od 1953. kao redatelj dokum. filmova, potom je asistent redatelja (npr. Demoni, 1955, H.-G. Clouzota) i scenarist H. Decoina. Debitira uspjelom ekranizacijom kaz. hita A. Roussina Bobosse (1958), a ističe se još uzbudljivim thrillerom Umorstvo na 45 okretaja (Meurtre en 45 tours, 1959) prema Boileauu i Narcejacu te visokobudžetnom koprodukcijom Most prema suncu (A Bridge to the Sun, 1961) o ljubavi (i civilizacijskom sukobu) Amerikanke i Japanca pred II svj. rat. Od njegovih petnaestak igr. filmova značajni su i koprodukcijski akcioni spektakli Cepelin (Zeppelin, 1970) i Kad osam zvona zazvoni (When Eight Beils Toll, 1971) te krim. filmovi Umorstvo je umorstvo (Un meurtre est un meurtre, 1972) i Četiri dana u paklu (Main à couper, 1974). Bavi se producenturom (npr. Katia, 1959, R. Siodmaka), a režira i na televiziji.

Ostali važniji filmovi: Rublja s dva lica (Le rouble à deux faces, 1967); Tako lijepo selo (Un si joli village, 1978); Venecijansko crvenilo (Rouge vénitien, 1989).

D. Šva.


Citiranje:
PÉRIER, Étienne. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3994>.

kratice i simboli