LZMK

Filmska enciklopedija

PENZER, Jean Filmska traka traži dalje ...

PENZER, Jean, franc. snimatelj (Pariz, 1. X 1927). God. 1945-47. studirao na Školi za fotografiju i film u Parizu. Do 1954. asistent snimatelja, potom snimatelj dokum. filmova (npr. J. Ivensa i G. Franjua). Na igr. filmu od 1959; najčešće surađuje sa B. Blierom i Ph. de Brocaom, a radi i za dr. ugledne franc. (npr. H. Verneuila, C. Berrija, J. Demyja, Y. Roberta, Ph. Labroa i Ch. de Chalongea) i strane redatelje (npr. Ch. Akerman). Za fotografiju u filmu Umire se samo dvaput (1985) J. Deraya nagrađen je Césarom. Njegov snim. stil odlikuje iznimna pažnja koju poklanja svjetlu te izgledu glumaca na ekranu. Nastoji što češće mijenjati žanrove, kako bi maksimalno izbjegao stilska ponavljanja.

Ostali važniji filmovi: Ljubavne igre (Ph. de Broca, 1959); Starac i dijete (C. Berri, 1967); Uhvati đavola za rep (Ph. de Broca, 1968); Tatino kino (C. Berri, 1970); Uništiti, reče ona (M. Duras, 1970); Nasljednik (Ph. Labro, 1972); Zdravo, umjetnice (Y. Robert, 1975); Nepopravljivi (Ph. de Broca, 1975); Strah nad gradom (H.Verneuil, 1975); U labirintu moći (H. Verneuil, 1976); Pripremite maramice (B. Blier, 1977); Lady Oscar (J. Demy, 1978); Idi k mami... tata radi (F. Leterrier, 1978); Hladna zakuska (B. Blier, 1979); Malevil(Ch. de Chalonge, 1980); Šetačica iz Sans-Soucija (J. Rouffio, 1982); Soba u gradu (J. Demy, 1982); Afrikanac (Ph. de Broca, 1983); Žena mog prijatelja (B. Blier, 1983); Naša priča (B. Blier, 1984); Večernje odijelo (B. Blier, 1986); Tri mjesta za 26. (J. Demy, 1988).

K. Mik.


Citiranje:
PENZER, Jean. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3986>.

kratice i simboli