LZMK

Filmska enciklopedija

PAULVÉ, André Filmska traka traži dalje ...

PAULVÉ, André, franc. producent (Seignelay, 30. X 1898 — Pariz, 8. VIII 1982). Bankar, filmom se profesionalno bavi od 1937. kao administrativni suradnik producenta i distributera A. Ossoa. Iste godine, zahvaljujući financ. uspjesima svoga bankarskog društva, osniva distribuciju Discina, a 1938. i proizvodnu tvrtku Speva Films. Prvi veliki uspjeh postigao je 1939 (Zamke R. Siodmaka), a najkreativnije razdoblje imao je 1941—47, posebno za II svj. rata kad proizvodi više vrhunskih filmova označavanih kao »qualité France« (npr. Noćni posjetioci, 1942, i Djeca raja, 1944, M. Carnéa te Svjetlost ljeta, 1943, J. Grémillona). Nakon rata ističe se nekim osobnijim projektima (npr. Ljepotica i zvijer, 1946, J. Cocteaua i Prokletnici, 1946, R. Clémenta) te visoku kvalitetu produkcija održava do poč. 50-ih godina. Nakon komerc. neuspjeha klas. djela Zlatna kaciga (1952) J. Beckera postupno se povlači (posljednji film potpisuje 1953).

Ostali važniji filmovi: Sukob (L. Moguy, 1938); Komedija sreće (M. L'Herbier, 1940); Priča smijeha (M. L'Herbier, 1941); Vječno vraćanje (J. Delannoy, 1943); Čini (Christian-Jaque, 1944); Silvija i fantom (C. Autant-Lara, 1945); Dio sjene (J. Delannoy, 1945); Rocambole (J. de Baroncelli, 1947); Parmski kartuzijanski samostan (Christian-Jaque, 1948); Manež (Y. Allégret, 1950); Veliki šef (Y. Ciampi, 1951).

Da. Mć.


Citiranje:
PAULVÉ, André. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3965>.

kratice i simboli