LZMK

Filmska enciklopedija

BAŠIĆ, Ilija Filmska traka traži dalje ...

BAŠIĆ, Ilija, glumac i organizator film. proizvodnje (19. IX 1932). Glumac-epizodist u dvadesetjednom igr. filmu (npr. Uzrok smrti ne pominjati, 1968, J. Živanovića, i Sveti pesak, 1968, M. Antića); organizator, a zatim direktor filma u deset projekata. Ima zapaženu društv. i profesionalnu ulogu u konstituiranju film. i tv-produkcije u SAP Vojvodini.

Br. Mil.


Citiranje:
BAŠIĆ, Ilija. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 9.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=392>.

kratice i simboli