LZMK

Filmska enciklopedija

PÁGER, Antal Filmska traka traži dalje ...

PÁGER, Antal, madž. filmski, kazališni i tv-glumac (Makó, 29.I 1899 — Budimpešta, 1987). Kao student prava u Budimpešti glumi u amat. trupama. God. 1919. napušta studij i bez ikakva glum. školovanja otpočinje profesionalnu karijeru u Székesfehérváru; idućih desetak godina nastupa u više pokr. kazališta (Kecskemét, Nagyvárad, Pečuh, Segedin), najčešće kao komičar. Od 1930. član vodećih budimpeštanskih kazališta, postupno prelazi na dramski repertoar te svojom prirodnom i ležernom glumom stječe znatnu popularnost. Na filmu debitira 1932. i ubrzo, u tada izrazito komercijalno orijentiranoj madž. kinematografiji, postaje popularan u prvom redu uvjerljivim, s mnogo detalja oživljenim likovima seljaka. Iako je kazališnom (npr. kao Bolkonski u Piscatorovoj postavi Rata i mira) i film. aktivnošću (60 filmova do 1944) stekao položaj vodećega madž. glumca, kao uvjereni desničar 1944. napušta Madžarsku i do potkraj 1956. živi u Argentini. Po povratku dobiva angažman u budimpeštanskomu Vedrom kazalištu, gdje sljedeća 3 desetljeća ostvaruje niz karakternih uloga komičnoga i dramskog tipa (a gostuje i na dr. scenama). Aktivira se i na filmu (za ulogu u Ševi, 1963, L. Ranódyja nagrađen je na festivalu u Cannesu), a uključuje se i u tek osnovanu televiziju te do 1984. ostvaraju više od 90 film. i tv-uloga. Dobitnik je drž. Nagrade Lajos Kossuth.

Ostale važnije uloge: Živi za mene! (I. Székely, 1934); Rasprava iza zatvorenih vrata (G. von Radvanyi, 1940); Háry János (F. Bán, 1941); Noć u Erdelju (F. Bán, 1941); Za koga ševa pjeva (L. Ranódy, 1959); Jučer (M. Keleti, 1959); Dozvoljeno gaziti travu (K. Makk, 1960); Pljusak (M. Keleti i A. Kovács, 1960); Jesenska zvijezda (A. Kovács, 1962); Izgubljeni raj (K. Makk, 1962); Labuđi pjev (M. Keleti, 1964); Dvadeset sati (Z. Fábri, 1964); Posezona (Z. Fábri, 1966); Sve o ženama (M. Keleti, 1967); Obitelj Tóth (Z. Fábri, 1969); Voda nešto nosi (J. Kadár i E. Klos, 1969); Na madžarskom ugaru (A. Kovács, 1973); Crni dijamanti (Z. Várkonyi, 1976); Circus maximus (G. von Radvanyi, 1980); Zagrljeni pogledi (K. Makk, 1982).

I. Šo.


Citiranje:
PÁGER, Antal. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3904>.

kratice i simboli