LZMK

Filmska enciklopedija

OXILIA, Nino Filmska traka traži dalje ...

OXILIA, Nino (pr. ime Angelo Agostino Adolfo Oxilia), tal. redatelj i scenarist (Torino, 13. XI 1889 — Grappa, 18. XI 1917). Vrlo mlad počinje se baviti novinarstvom (»Gazzetta de Torino«), a piše i poeziju i kaz. komade. Film. karijeru otpočinje kao koscenarist (s redateljem) filma Zbogom, mladosti (1913) S. Comisija, prema vlastitomu kaz. komadu (koji je još dvaput ekraniziran: 1918. u režiji A. Genine, ponovno prema Oxilijinu scenariju, te 1940. u režiji F. M. Poggiolija). Kao redatelj uspješno debitira 1913 (Živi leš — Il cadavere vivente), a iste godine postiže još veći uspjeh Ivanom Orleanskom (Giovanna d'Arco), oba sa M. Jacobini u gl. ulogama. U skladu s → divizmom tog doba, režirajući uglavnom kostimirane spektakle, filmove nastoji što izrazitije podrediti gl. glumicama, ne odričući se ipak umj. pretenzijâ: npr. Plava krv (Sangue bleu, 1914) sa F. Bertini i Sotonska rapsodija (Rapsodia satanica, 1915) sa L. Borelli. Ukupno je režirao 14 filmova. Velika nada tal. kinematografije, poginuo je u bici kod Grappe za I svj. rata.

Ostali važniji filmovi — kao redatelj: Nasljedstvo mržnje (Retaggi d'odio, 1914); Podmornica br. 21 (Il sottomarino n. 27, 1915); kao scenarist: Cvijet zla (C. Gallone, 1915).

Da. Mć.


Citiranje:
OXILIA, Nino. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 26.10.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3887>.

kratice i simboli