LZMK

Filmska enciklopedija

NEALE, Steven Filmska traka traži dalje ...

NEALE, Steven, brit. kritičar i teoretičar filma. Predavač na Univerzitetu Kent, suradnik Obrazovnog odsjeka Britanskoga filmskog instituta te časopisâ »Framework« i »Screen«. Predstavnik strukturalističke kritike zapažen po analizama filmova i po teorijskoj obrani žanrovskog koncepta medija. Žanr je, po njemu, »regulaciona instanca koja određuje ideološku funkciju filma«, jer upravlja funkcioniranjem narativnog sistema, odn. »procesa promjene u ravnoteži elemenata koji joj služe kao opravdanje«; u svakomu pojedinačnom žanru poremećaj početne ravnoteže umnožava se, usložnjava i ponovno uspostavlja kao simetrija; žanr osigurava koherenciju djela tako što institucionalizira konvencije, »nizove iščekivanja vezanih za tok i zatvaranje naracije koji podliježu promjenama, ali se nikada ne prekoračuju i ne krše«. Pozivajući se na Metza iz psihoanalitičke faze, N. smatra da svaki žanr na svoj način mijenja odnose između gledaočevih težnji za skopofilijom, ekshibicionizmom i fetišizmom: žanr je sistem ponavljanja i razlika, a ove treba promatrati kroz njihov odnos prema želji i zadovoljstvu (u smislu Barthesove jouissance), tj. kao »modalitete subjektivnog procesa« (Žanr — Genre, 1981).

Ostali radovi u vezi s teorijom filma: Film i tehnologija: slika, zvuk, boja (Cinema and Technology: Image, Sound, Colour, 1985).

Du. S.


Citiranje:
NEALE, Steven. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3707>.

kratice i simboli