LZMK

Filmska enciklopedija

NAKAI, Asaichi Filmska traka traži dalje ...

NAKAI, Asaichi (negdje Asakazu), jap. snimatelj (Kobe, 1910). Od 1927. radi u film. laboratoriju, a od 1932. snima film. novosti i dokum. filmove. Igranima se posvećuje od 1940. u kompaniji Toho. Podjednako sugestivan u »discipliniranoj« i spektakularnoj fotografiji, kao i u crno-bijeloj i kolor-tehnici, najuspješnije surađuje sa A. Kurosawom (kojem je najčešći snimatelj /11 projekata/), za čiji je film Bijesan pas (1949), skupa s Plavim planinama (1949) T. Imaija (kao i kasnije za Odjeću iluzije, 1951, K. Yoshimure), nagrađen jap. godišnjom nagradom za najbolju film. fotografiju. Radi i na televiziji.

Ostali važniji filmovi: Ne žalim svoju mladost (A. Kurosawa, 1946); Divna nedjelja (A. Kurosawa, 1947); Živjeti (A. Kurosawa, 1952); Gospodin Pu (K. Ichikawa, 1953); Sedam samuraja (A. Kurosawa, 1954); Bilješke jednoga živog bića (A. Kurosawa, 1955); Krvavi prijesto (A. Kurosawa, 1957); Jesenski maraton/Jesen obitelji Kohayagawa (A. Ozu, 1961); Veliki i mali/Između neba i pakla (A. Kurosawa, 1963, sa T. Saitom); Riđobradi (A. Kurosawa, 1965, sa T. Saitom); Dersu Uzala (A. Kurosawa, 1975); Kagemushasjenka ratnika (A. Kurosawa, 1980, sa T. Saitom i Sh. Uedom).

Red.


Citiranje:
NAKAI, Asaichi. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.11.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3672>.

kratice i simboli