LZMK

Filmska enciklopedija

MAKEDONSKI, Kiril Vangelov Filmska traka traži dalje ...

MAKEDONSKI, Kiril Vangelov, skladatelj (Bitolj, 19. I 1925). Studirao kompoziciju na muz. akademijama u Zagrebu, Sarajevu i Ljubljani. U početku pristaša nacionalnog izraza, komponirao je prvu mak. operu Goce (1954), potom još 2 operete 5 simfonija, komorna i vokalna djela, prelazeći postupno preko impresionizma na suvremeni način. Zapažen prilog dao je i mak. filmu muzikom za 2 igr. (Makedonska krvava svadba, 1967, T. Popova i Cijena grada, 1970, Lj. Georgievskog) i oko 20 kratkometr. projekata. Ideje za svoje film. partiture nalazi u folklornom nasljeđu, oblikujući modernom tehnikom nar. glazbene motive i izražajni patos.

G. Va.


Citiranje:
MAKEDONSKI, Kiril Vangelov. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3231>.

kratice i simboli