LZMK

Filmska enciklopedija

MAKAROVA, Tamara Fjodorovna Filmska traka traži dalje ...

MAKAROVA, Tamara Fjodorovna, sovj. glumica (Petrograd, danas Lenjingrad, 13. VIII 1907). God. 1930. diplomirala na Lenjingradskom institutu scenske umjetnosti. Prvu film. ulogu, epizodnu, igra već 1927. Afirmira se tek 1936 — gl. ulogom u prvom filmu svog supruga S. A. Gerasimova Sedmoro smjelih, kao liječnica koja odlazi na Arktik, interpretirajući lik zanimljivim spojem muške energičnosti i ženstvenosti. Sl. uloge srčanih žena ponavlja i u narednim Gerasimovljevim filmovima Komsomolsk (1938) i Učitelj (1939) te se nameće kao jedna od vodećih sovj. glumica tog razdoblja. Tamnokosa i tamnooka, vrlo naočita, interpretativni je raspon pokušala proširiti likovima samouvjerenih zavodnica u Maskeradi (1941) Gerasimova i Kamenom cvijetu (1946) A. L. Ptuška, no bez osobitog uspjeha. Od druge polovice 40-ih godina sve više tumači stereotipne likove dostojanstvenih junakinja spremnih na isticanje društv. ciljeva. Zajedno sa suprugom predaje na odjelima glume i režije visoke film. škole VGIK u Moskvi. Od 1950. nosi titulu Narodna umjetnica SSSR-a.

Ostale važnije uloge: Dezerter (V. I. Pudovkin, 1933); Tekuća vrpca (I. A. Pirjev, 1933); Volim li te? (S. A. Gerasimov, 1934); Veliki odsjaj (M. E. Čiaureli, 1938); Velika zemlja (S. A. Gerasimov, 1944); Zakletva (M. E. Čiaureli, 1946); Mlada garda (S. A. Gerasimov, 1948); Priča o pravom čovjeku (A. B. Stolper, 1948); Prvoškolka (I. A. Frez, 1948); Tri susreta (omnibus, 1948); Seoska liječnica (S. A. Gerasimov, 1952); Ljudi i zvijeri (S. A. Gerasimov, 1962, po ideji Makarove); Novinar (S. A. Gerasimov, 1967); Voljeti čovjeka (S. A. Gerasimov, 1972); Majke i kćeri (S. A. Gerasimov, 1974); Petar / (S. A. Gerasimov, 1980, samo u 1. dijelu); Lav Tolstoj (S. A. Gerasimov, 1984).

N. Pc.


Citiranje:
MAKAROVA, Tamara Fjodorovna. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3227>.

kratice i simboli