LZMK

Filmska enciklopedija

MACKENZIE, John Filmska traka traži dalje ...

MACKENZIE, John, brit. redatelj (Edinburgh, 16. VIII 1932). Škot, isprva asistent producenta na televiziji, potom suradnik K. Loacha, napokon redatelj igr. i dokum. programâ BBC-ja (često šk. tematike). Na igr. filmu debitira 1969 (Kratko ljeto — One Brief Summer). Zbog nezadovoljavajućega komerc. uspjeha toga i idućih filmova (npr. socijalnokritičke Djevojke s djetetom /Made/, 1972) M. se vraća televiziji. Velik uspjeh polučuje gangsterskim filmom Crni petak za gangstere (The Long Good Friday, 1979) sa B. Hoskinsom u gl. ulozi, prihvaćenim i kao znakom buđenja brit. kinematografije u tom razdoblju. Veću pozornost svraća još korektnom adaptacijom psihološko-polit. romana G. Greenea Počasni konzul (The Honorary Consul, 1983) te špijunskim filmom Četvrti protokol (The Fourth Protocol, 1987) prema romanu F. Forsytha.

Ostali važniji filmovi: Osjećaj slobode (A Sense of Freedom, 1981); u SAD: Čin osvete (Act of Vengeance, 1986); Zakon ulice (Street Legal, 1990).

An. Pet.


Citiranje:
MACKENZIE, John. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 7.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=3194>.

kratice i simboli