LZMK

Filmska enciklopedija

BACSÓ, Péter Filmska traka traži dalje ...

BACSÓ, Péter, madž. redatelj i scenarist (Košice, danas ČSSR, 6. VI 1928). Sin književnice B. Palotai. Diplomirao film. režiju (1950) na Akademiji za kazališnu i filmsku umjetnost u Budimpešti, a od 1951. nastavnik je na toj školi. Bio je dramaturg u raznim studijima, a u studiju Dialog i umj. direktor. Od 1949. piše scenarije, sam ili u suradnji, za više poznatih redatelja (K. Makk, Z. Fábri, Z. Várkonyi i dr.); od 1963. i sâm režira igr. filmove. Prva djela Ljeti nema problema (Nyáron egyszerű, 1963) i Zaljubljeni biciklisti (Szerelmes biciklisták, 1965) bave se životom omladine, dok Ljeto na brijegu (Nyár a hegyen, 1967) zadire u šira etička i polit. pitanja. Polit. satira Krunski svjedok (A tanú, 1970) evocira zbivanja iz razdoblja staljinizma; film do 1979. nije javno prikazivan. Većina Bacsóvih filmova tretira, gotovo sociol. objektivnošću, dileme angažiranog pojedinca u poslijeratnome madž. društvu. Više je puta nagrađivan na međunar. filmskim festivalima (San Sebastián, San Remo, Locarno, Taormina), a dobitnik je i madžarske državne Nagrade Béla Balázs.

Ostali važniji filmovi: Hitac u glavu (Fejlövés, 1968); Proboj (Kitörés, 1971); Sadašnje vrijeme (Jelenidő, 1972); Treći pokušaj (Harmadik nekifutás, 1973); Strujni udar (Áramütés, 1978); Tko govori o ljubavi? (Ki beszél itt szerelemről?, 1980); Prekjučer (Tegnapelőtt, 1982).

LIT.: T. Haraszin/I. Zsugán (urednici), Bacsó Péter, Budapest 1975; Zs. Kőháti, Bacsó Péter, Budapest 1981.

I. Šo.


Citiranje:
BACSÓ, Péter. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=302>.

kratice i simboli