LZMK

Filmska enciklopedija

LANDGREBE, Gudrun Filmska traka traži dalje ...

LANDGREBE, Gudrun, njem. glumica (Göttingen, 1950). God. 1968-71. pohađala glum. školu u Kölnu; 6 godina angažirana u Darmstadtu, potom i u dr. gradovima. Na filmu od 1982. Velik uspjeh ostvaruje svojom 2. ulogom — fotomodela i prostitutke — u provokativnomu komerc. hitu Žena u plamenu (R. van Ackeren, 1983). Crnokosa i vrlo privlačna, suptilna ali pritajene erotičnosti, od franc. kritike proglašavana »novom Romy Schneider«, nastupa u njem. filmovima (npr. Annina majka, 1983, B. Driesta /prema istinitomu krim. slučaju/), a više od dr. glumica svoje generacije privlači i inozemne redatelje (npr. Yerma, 1984, I. Gyöngyössyja i B. Kabaya, Pukovnik Redl, 1985, I. Szabóa, Djevojka iz hotela »Palace«, 1985, É. Molinaroa i Berlinska afera, 1985, L. Cavani). Ipak, nije ostvarila predviđanu karijeru međunar. zvijezde. Glumi i na televiziji.

An. Pet.


Citiranje:
LANDGREBE, Gudrun. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 12.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2930>.

kratice i simboli