LZMK

Filmska enciklopedija

KARIĆ, Ana Filmska traka traži dalje ...

KARIĆ, Ana, film., kaz. i tv-glumica (Perušić, 13. V 1941). Školuje se u Zagrebu, gdje 1963. završava i Akademiju za kazališnu umjetnost. Na filmu počinje kao raskošna pučka ljepotica u Carevu novom ruhu (A. Babaja, 1961). Iste godine tumači gl. ulogu u Pustolovu pred vratima Š. Šimatovića, gdje je osjećajna ali i čulna aristokratkinja, koja uslijed ljubavnih nesporazuma gubi razum. Otmjena senzualnost ostaje joj osnovnom značajkom, bez obzira na to glumi li gradske žene ili seljanke, ljubavnice ili majke. U Slučajnom životu (A. Peterlić, 1969) lakomislena je činovnica, u Babljem ljetu (N. Tanhofer, 1970) atraktivna turistkinja, u svojoj najvećoj ulozi u Putovanju na mjesto nesreće (Z. Berković, 1971) razočarana intelektualka, u Doktoru Mladenu (M. Mutapčić, 1975) supruga revolucionara, a u Tajni Nikole Tesle (K. Papić, 1980) majka, čiju blagost i ljepotu gl. junak često priziva. Više nego na filmu radi na televiziji, gdje je osobito zapažena potkraj 60-ih i poč. 70-ih godina, kada dobiva sav. nagradu za ulogu u tv-drami Adam i Eva M. Krleže (M. Fanelli, 1969). Kao kaz. glumica osobito se ističe u predstavama putujućeg Teatra u gostima iz Zagreba.

Ostale važnije uloge: Radopolje (S. Janković, 1963); U sukobu (J. Babič, 1963); Neka daleka svjetlost (J. Lešić, 1969); Kuća (B. Žižić, 1975); Živi bili pa vidjeli (B. Gamulin i M. Puhlovski, 1979).

D. Mov.


Citiranje:
KARIĆ, Ana. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2602>.

kratice i simboli