LZMK

Filmska enciklopedija

KARANOVIĆ, Mirjana Filmska traka traži dalje ...

KARANOVIĆ, Mirjana, glumica (Beograd, 28. I 1957). Završila Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Na filmu debitira 1980 (Petrijin venac S. Karanovića /Zlatna arena u Puli, Ćele kula u Nišu/), sugestivno dočaravši emotivni svijet žene iz maloga rudarskog mjesta — kao oličenja srp. žene kroz 3 razdoblja novije povijesti (predratnoga, ratnoga i poratnoga). I ostale njene uloge na razmeđi su rustičnoga i urbanog miljea (naginjući prvome), a lice krupnih, izražajnih očiju, podesno da izrazi trajnu, zatomljenu patnju, donosi joj mahom likove žena koje život nije štedio: npr. domaćice čiji muž završava kao polit. zatvorenik u Ocu na službenom putu (1985) E. Kusturice (Zlatna arena u Puli, Ćele kula u Nišu) i kavanske pjevačice koja se sama snalazi u životu u filmu Na putu za Katangu (1987) Ž. Pavlovića. Kaz. redatelji, međutim, u njoj vide snažnu i agresivnu osobu, pa igra uglavnom u predstavama modernog senzibiliteta. Nastupa i na televiziji.

Ostale važnije uloge: Pad Italije (L. Zafranović, 1981); Dvije polovine srca (V. Hadžismajlović, 1982); Život je lep (B. Drašković, 1985); Obećana zemlja (V. Bulajić, 1986); Uvek spremne žene (B. Baletić, 1987); Marjuča ili smrt (V. Kljaković, 1987); Jednog lepog dana (B. Nikolić, 1988); Vreme čudâ (G. Paskaljević, 1990).

S. Mš.


Citiranje:
KARANOVIĆ, Mirjana. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 22.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2598>.

kratice i simboli