LZMK

Filmska enciklopedija

KALOĐERA, Nikica Filmska traka traži dalje ...

KALOĐERA, Nikica, skladatelj, dirigent i pijanist (Beograd, 19. V 1930). Završio medicinu u Zagrebu; glazbu studirao na muz. akademijama u Beogradu i Zagrebu. Jedan je od najuspješnijih skladatelja i aranžera zab. glazbe u SFRJ, a mnoge njegove skladbe uspješno su snimljene i u inozemstvu. Dobitnik je niza nagrada na domaćim i međunar. festivalima zab. glazbe. Djeluje i kao dirigent, pijanist i producent Plesnog orkestra RTZ. Sklada i scensku glazbu te glazbu za djecu (npr. tv-serija 20 slavnih). Kao skladatelj film. muzike surađuje prvenstveno sa O. Gluščevićem (Lito vilovito, 1964; Čovik od svita, 1965; Goli čovik, 1968; Kapetan Mikula Mali, 1974), a zapaženu je partituru ostvario i za film Put u raj (1970) M. Fanellija. Autor je popularne koračnice Neretva iz Bitke na Neretvi (1969) V. Bulajića.

A. Dić.


Citiranje:
KALOĐERA, Nikica. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 17.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2573>.

kratice i simboli