LZMK

Filmska enciklopedija

JOVIČIĆ, Slobodan Filmska traka traži dalje ...

JOVIČIĆ, Slobodan, redatelj i scenarist (Bijeljina, 10. X 1918). Studirao na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje ga zatiče rat. Aktivno sudjeluje u NOB-i. Na filmu od 1947, isprva kao organizator proizvodnje. God. 1949—51. direktor je Bosna filma, a onda prelazi u slobodno zvanje i realizira veći broj dokum. filmova; 1963—81. na čelu je poduzeća Sutjeska film. Kao redatelj i scenarist ostvaruje opus upečatljivih dokum. svjedočanstava, posvećenih revoluciji (Desant na Drvar, 1951, N. Đurđevića — scenarist; Zbor na rijeci slave, 1958; Linija prkosnica, 1962), izgradnji (Omladinska pruga Šamac — Sarajevo, 1947, suredatelj sa S. Marjanović — prvi dokum. film u BiH; Ljudi i čelik, 1954; Treći plamen u gradu čelika, 1959), preobražaju sela (Praznik pod planinom, 1955) i kult. baštini (Usnuli gradovi, 1958; Sarajevska Hagada, 1961). Ogledao se i u anim. filmu (Sonata na mjesečini, 1963). Kao organizator proizvodnje dao je tijekom 60-ih i poč. 70-ih godina značajan doprinos afirmaciji tzv. sarajevske škole dokumentarnog filma.

N. Sić.


Citiranje:
JOVIČIĆ, Slobodan. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2517>.

kratice i simboli