LZMK

Filmska enciklopedija

JOVANOVSKI, Aco Filmska traka traži dalje ...

JOVANOVSKI, Aco, filmski, kazališni i tv-glumac (Skoplje, 31. XII 1930). Završio Državnu teatarsku školu u Skoplju. Već kao student nastupa u Makedonskome dramskom teatru u Skoplju. Film. karijeru otpočinje gl. muškom ulogom u prvome mak. filmu Frosina (V. Nanović, 1954). U idućem filmu Vučja noć (F. Štiglic, 1955) glumi epizodnu ulogu, ali ne manjega dramskog značenja. Ta preobrazba omogućila mu je da postane svestranim film. glumcem koji se podjednako uspješno snalazi u komediji (npr. Mirno ljeto, 1961, D. Osmanlija), pov. drami (npr. Jad, 1975, K. Cenevskog) i suvremenoj tematici (npr. Žeđ, 1971, D. Osmanlija). Ukupno je odigrao više od 30 film. uloga, a najuspjelijom od njih smatra se ona u Crnom sjemenu (1971) K. Cenevskog, za koju je nagrađen nagradom za epizodu na festivalu glum. ostvarenja u Nišu. Često nastupa i na televiziji.

G. Va.


Citiranje:
JOVANOVSKI, Aco. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2514>.

kratice i simboli