LZMK

Filmska enciklopedija

JOVANOVIĆ, Ranko Filmska traka traži dalje ...

JOVANOVIĆ, Ranko, redatelj i producent (Užice, danas Titovo Užice, 1883 — Beograd, 1966). Studirao politehniku i pravo u Beču i Zürichu; bavio se i lingvistikom. God. 1926. radio je kao dramaturg i pomoćnik redatelja u londonskoj film. tvrtki Stol Corporation. U Beogradu je 1929. osnovao film. poduzeće Adrija Nacional, s ciljem da prikazuje i snima domaće filmove. Kinematograf Adrija posluje mu s gubicima zbog preambiciozno odabranog repertoara, a deficit se povećava i proizvodnjom dvaju igr. filmova — Kroz buru i oganj (1930), koji je sa M. Ignjačevićem i korežirao, te Na kapiji Orijenta (1932) Ignjačevića. Filmovi, osobito prvospomenuti, s uspjehom su prikazivani u mnogim jugosl. gradovima, ali se nisu isplatili. Adrija Nacional likvidirana je potkraj 1932, a J. je napustio film. djelatnost.

D. Kos.


Citiranje:
JOVANOVIĆ, Ranko. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2510>.

kratice i simboli