LZMK

Filmska enciklopedija

JOFFÉ, Roland Filmska traka traži dalje ...

JOFFÉ, Roland, brit. filmski i tv-redatelj (London, 1945). Studirao u Manchesteru. Karijeru otpočinje na televiziji, gdje se — režirajući raznovrsne programe — do poč. 80-ih godina nameće kao jedan od vodećih brit. tv-redatelja. Na film dolazi uz potporu producenta D. Puttnama, koji producira 2 njegova vrlo uspjela filma: Polja smrti (The Killing Fields, 1984), priču o prijateljstvu am. novinara (S. Waterston) i Kambodžanca (Haing S. Ngor) na pozadini tragičnoga građanskog rata, i Misiju (The Mission, 1986 /Zlatna palma u Cannesu/), prikaz polit., soc. i relig. previranjâ u Juž. Americi XVII st. (kolonijaliziranoj od Španjolaca). U svomu 3. filmu Debeljko i Mali Dječak (Fat Man and Little Boy/Shadowmakers, 1989, i koscenarist), am. proizvodnje, rekonstruira nastanak prvih am. atomskih bombi (voj. rukovoditelja projekta, generala L. R. Grovesa, tumači P. Newman).

Svojim dosadašnjim opusom J. se iskazuje kao sineast kod kojeg problemska angažiranost preteže nad sinematičkim komponentama — prema tome, kao vodeći suvremeni sljedbenik orijentacije → S. Kramera.

Ig. S.


Citiranje:
JOFFÉ, Roland. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 7.3.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2479>.

kratice i simboli