LZMK

Filmska enciklopedija

INSTITUTI, FILMSKI Filmska traka traži dalje ...

INSTITUTI, FILMSKI, ustanove vrlo različitih profila, koje se bave unapređivanjem film. umjetnosti putem školovanja budućih film. radnika iz najrazličitijih struka (pa ponekad zamjenjuju samostalne film. škole), čuvanja filmova i njihova prikazivanja u svrhu širenja film. kulture (pa su ponekad supstitucije samostalnih kinoteka), izučavanja historije filma kao umjetnosti te kao društv. i ekon. fenomena, publiciranja knjigâ i časopisâ iz oblasti povijesti i estetike filma, organiziranja seminara, simpozijâ i prigodnih škola o filmu, stimuliranja snimanja eksp. filmova te stvaranja dokumentacijskih centara s javnim bibliotekama. Prvu instituciju te vrsti u svijetu osnovao je 1. IX 1919. u Moskvi sovj. filmski redatelj V. R. Gardin pod nazivom Svesavezni državni filmski institut (Vsesojuznyj gosudarstvennyj institut kinematografii, akr. → VGIK), koji će ugled steći prvenstveno kao film. škola. Osnivanjem Britanskoga filmskog instituta (→ British Film Institute, akr. BFI) oblikovan je profil takvih institucija, koji će — u najvećem broju — slijediti sl. ustanove u cijelom svijetu. Od ostalih film. instituta osobito su značajni Američki filmski institut (→ American Film Institute, akr. AFI) u Washingtonu, Švedski filmski institut (→ Svenska Filminstitutet) u Stockholmu i Njemački institut za proučavanje filma (Deutsches Institut für Filmkunde) u Wiesbadenu (osnovan 1947); ulozi film. instituta unekoliko odgovaraju i Institut za visoki kinematografski studij (Institut des Hautes Études Cinématographiques, akr. → IDHEC) u Parizu i Eksperimentalni kinematografski centar (→ Centro Sperimentale di Cinematografia, akr. CSC) u Rimu, poznati prvenstveno kao film. škole. Film. instituti postoje i u nizu dr. zemalja, tako Indijski filmski institut (Film Institute of India) u Pooni, Čehoslovački filmski institut (Československý filmový ústav) u Pragu, Norveški filmski institut (Norsk Filminstitutet) u Oslu, Madžarski institut filmskih znanosti (Magyar filmtudományi intézet) u Budimpešti, Filmsko-televizijski institut (Sinema Televizyon Enstitüsü) u Carigradu, Kubanski nacionalni filmski institut ( Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos) u Havani i, tek nedavno osnovani, Filmski institut i kinoteka (Film Institute and Archive) u Daki (Bangladeš). U SFRJ od 1966. postoji i djeluje Institut za film u Beogradu.

Sve se spomenute ustanove bave približno istim djelatnostima, već prema mogućnostima pojedine zemlje i u skladu s njezinim film. tradicijama. Prema aktivnostima koje stavljaju u prvi plan, učlanjene su u Međunarodnu federaciju filmskih arhiva /kinoteka/ (Fédération Internationale des Archives du Cinéma, akr. → FIAF) ili vezani uz djelatnost Međunarodnog centra za veze filmskih i televizijskih škola (Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et de Télévision), osnovanog 1955. u Cannesu.

V. Pog.


Citiranje:
INSTITUTI, FILMSKI. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2366>.

kratice i simboli