LZMK

Filmska enciklopedija

HAUSER, Arnold Filmska traka traži dalje ...

HAUSER, Arnold, madžarsko-njem. povjesničar umjetnosti i teoretičar filma (Temišvar, Rumunjska, tada Madžarska, 8. V 1892). Doktor estetike, profesor sveučilišta u Leedsu i poznati marksistički mislilac koji je djelovao isprva u Madžarskoj, zatim u Francuskoj, Austriji i Engleskoj. Teorijska razmišljanja o tom mediju sreću se u posljednjem poglavlju (Epoha filma — The Age of Film) njegove najpoznatije knjige Socijalna povijest umjetnosti (The Social History of Art, 1951), gdje se tvrdi da je čitava moderna umjetnost iz filma preuzela njegovu osnovnu odliku — prožimanje vremena i prostora, u kojem prostor gubi svoju nepokretnost, postaje dinamičnim, fluidnim, heterogenim, a vrijeme dobiva dimenzije prostornosti i dozvoljava kretanje u svim smjerovima i simultano predstavljanje raznorodnih radnji; takva, bergsonovska koncepcija vremena čini film najsuvremenijom umjetnošću; montaža omogućuje dovođenje u dodir elemenata heterogenog realiteta, tj. elemenata duhovne i materijalne stvarnosti, što je izraz ideologije hist. materijalizma. H. je došao i do zanimljivih saznanja iz područja sociologije filma, osobito onih o karakteru film. publike.

Ostali radovi značajni za teoriju filma: Bilješke o sociologiji filma (Notes on the Sociology of the Film, 1938); Filozofija povijesti umjetnosti (Philosophie der Kunstgeschichte, 1958).

Du. S.


Citiranje:
HAUSER, Arnold. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 17.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2173>.

kratice i simboli