LZMK

Filmska enciklopedija

HARMS, Rudolf Filmska traka traži dalje ...

HARMS, Rudolf, njem. estetičar i teoretičar filma. Začetnik ozbiljnoga filoz. razmišljanja o filmu u Njemačkoj, nastalog usporedo s pojavom → vizualizma u Francuskoj. Smatra da bit medija čini pokret (»film je svijet kao kretanje«); film ne treba smatrati umjetnošću pantomime, jer on daleko nadmašuje mogućnosti gestâ i mimike, koje su po svojim oskudnim mogućnostima određeno ograničenje izraza: on djeluje slikom čitave stvarnosti, i to mu omogućuje da bude i predstavljački, i plastički, i psihol. medij, istinska vizija svijeta, ljudi i karakterâ. Istovremeno, to je i nedostatak: kada se zadovoljava pukom registracijom stvarnosti, film je za tog autora (koji se u tome ugleda na K. Langea), kao i sve meh. stvari, već svojom prirodom neprijatelj kulture, pa se u najboljem slučaju nudi kao sajamska zabava; u usporedbi s njim, najčešće, »i najgrublja cirkuska točka s dresiranim konjima postaje pravom institucijom umjetnosti« (Filozofija filma, njegovi estetički i metafizički temelji — Philosophie des Films, seine ästhetischen und metaphysischen Grundlagen, 1926).

Du. S.


Citiranje:
HARMS, Rudolf. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=2147>.

kratice i simboli