LZMK

Filmska enciklopedija

GODFREY, Bob Filmska traka traži dalje ...

GODFREY, Bob (pr. ime Robert Godfrey), brit. animator, redatelj i producent austral. podrijetla (Maitland, New South Wales, 1922). Prvi crt. film Gledaj ptičicu (Watch the Birdie) stvara 1953. za Larkins Studio. Sa skupinom entuzijasta osniva 1954. Biografic Studio koji se isprva bavi izradbom naručenih filmova. God. 1959. postiže prvi autorski uspjeh filmom Poligamist Polonije (Polygamous Polonius); već u tom djelu naslućuju se njegova osnovna obilježja: sažet i izražajan karikaturalni crtež, funkcionalna animacija, dekorativna boja, brza montaža, sklonost apsurdnom gegu te ironiziranje erotskih i seksualnih tabua suvremena građanina. Na toj tematskoj liniji nastaju još crt. filmovi Što se dogodilo ujaku Fredu? (What Ever Happened to Uncle Fred?, 1967, o »braku u troje«), Henry od 9 do 5 (Henry 9—5, 1970, o erotskim maštanjima činovnika), Kama Sutra opet jaše (Kama Sutra Rides Again, 1971, o naporima sredovječnoga bračnog para da obogati svoj seksualni život), Instant Sex (1979) i Lutka snova (Dream Doll, 1979, korežija sa Z. Grgićem i koprodukcija sa Zagreb filmom, o ljubavi čovjeka i plastične lutke; nominiran za Oscara). Ostali filmovi: Uspon i pad Emily Sprod (The Rise and Fall of Emily Sprod, 1962), Alf, Bill i Fred (Alf, Bill and Fred, 1964), Dva iz rukava (Two Off the Cuff, 1967), virtuozno ostvaren srednjometražni crt. musical Silno (Great, 1975, posvećen engl. inženjeru I. K. Brunelu koji je 1838. utemeljio Great Western — željezničko-pomorsku liniju između Londona i New Yorka), Draga Marjorie Boobs (Dear Marjorie Boobs, 1977), Marx za početnike (Marx for Beginners, 1978), Bio-žena (Bio-Woman, 1980) itd. Realizira također niz filmova kombinacijom različitih tehnika: Bitka za New Orleans (The Battle of New Orleans, 1960), Pribor da sam napraviš crtani film (Do-it-yourself Cartoon Kit, 1961), Melodija na Morseovoj skali (Morse Code Melody, 1965) i Orkestar od jednog čovjeka (One Man Band, 1965). Za televiziju izrađuje crtane film. serije Roobarb (1973—75) i Šašavi Noa (Nutty Noah, 1977). God. 1966. napušta Biografic Studio i osniva vlastitu produkciju Bob Godfrey Films, G. povezuje iskustva klas. i moderne animacije; majstor je vizualnog spektakla, naivno-drske šale i eksplozivnog gega, što pridonosi dopadljivosti i popularnosti njegovih filmova. Uz → G. Dunninga i → R. Williamsa prvak je modernoga brit. crtanog filma od 50-ih godina do danas.

R. Mun.


Citiranje:
GODFREY, Bob. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1975>.

kratice i simboli