LZMK

Filmska enciklopedija

ARANICKI, Aleksandar Filmska traka traži dalje ...

ARANICKI, Aleksandar (Zagreb, 19. III 1892 — Zagreb, 7. VII 1977). Doktorirao pravo u Zagrebu. Generalni sekretar Saveza trgovaca Hrvatske i Slavonije (1919—23), zatim sekretar Udruženja izvoznika Jugoslavije (1923—30). Samostalni je privrednik u film. struci 1930—41. Bio je predsjednik Saveza kinematografa i filmskih uvoznika Jugoslavije i potpredsjednik Međunarodnoga filmskog saveza u Parizu (1930—41). Jedan je od osnivača, jugosl. kinematografije, pokretač i urednik časopisa »Filmska revija« (1924—41), suradnik mnogih naših i stranih kult. i film. časopisa, u kojima je objavljivao članke o kazalištu, filmu, kinofikaciji, autorskim pravima, pisanju scenarija itd. Bio je vrstan dramatizator, libretist, scenarist i prevodilac.

P. C.


Citiranje:
ARANICKI, Aleksandar. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.6.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=191>.

kratice i simboli