LZMK

Filmska enciklopedija

GAVRIN, Gustav Filmska traka traži dalje ...

GAVRIN, Gustav (pr. ime G. Schwarz), film. redatelj (Zagreb, 12. VIII 1906 — Salzburg, sredinom 1976). Školovao se u Zagrebu i Parizu. Prije rata, vlasnik kinematografa u Zagrebu; sudjelovao u produkciji reklamnih filmova. Odmah poslije oslobođenja, zajedno sa K. Hlavatyjem, režira prvi dokum. film u poslijeratnoj Jugoslaviji Jasenovac (1945), o zločinima u najvećem ustaškom logoru, na osnovi pronađenih fotografija i film. materijala snimljenog odmah poslije oslobođenja logora. Potom realizira dokum. filmove o omladinskoj izgradnji pruge (BrčkoBanovići, 1947) i, zajedno sa R. Novakovićem i V. Nanovićem, o fiskulturnoj paradi i sletskim vježbama na stadionu u Beogradu (Smotra mladosti, 1947). Osim toga, režirao je i sljedeće dugometražne igr. filmove: Život je naš (1948), na temu izgradnje omladinske pruge; Crveni cvet (1950), po romanu O. Bihaljija-Merina Doviđenja u oktobru, o jugosl. oficirima koji u zarobljeničkom logoru odbijaju suradnju s nacistima; Bila sam jača (1953), o liječničkoj etici partizanske liječnice. U ime domaćeg producenta sudjeluje kao pomoćni redatelj u koprodukcijskom filmu njem. redatelja H. Käutnera Posljednji most (1954). Posljednjih petnaestak godina života stalno je živio u SR Njemačkoj i Austriji.

Mo. I.


Citiranje:
GAVRIN, Gustav. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 20.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1904>.

kratice i simboli