LZMK

Filmska enciklopedija

GAVALDÓN, Roberto Filmska traka traži dalje ...

GAVALDÓN, Roberto, meks. redatelj (Jiménez, Chihuahua, 7. VI 1909). Isprva policajac. Film. karijeru započinje 1935. kao glumac, zatim je scenarist (oboje bez većeg uspjeha) i napokon asistent redatelja (među ostalim, u filmu Viva Villa!, 1934, J. Conwaya i H. Hawksa). Samostalno režirati počinje 1941. i ubrzo se razvija u jednog od vrhunskih i komercijalno najuspješnijih meks. redatelja. Njegovu plodnu karijeru obilježuju kvalitativna nepostojanost (smjenjuju se vrijedna i neznačajna ostvarenja), sklonost prema domaćem folkloru, te često ekraniziranje knjiž. djelâ (npr. L. Spote i V. Blasca Ibáñeza). Kritika njegovim najboljim filmom smatra Baraku (La barraca, 1944), prema istoimenoj prozi Blasca Ibáñeza (najbolji meks. film te godine), koja je ostvarila i velik komerc. uspjeh, no još veći uspjeh u publike (i međunarodne) postigle su njegove melodrame Skrivena (La escondida, 1956), Majski cvijet (Flor de mayo, 1957) i Macario (1960). Više je puta nagrađivan za najbolju režiju godine. Često je surađivao s najvećim glum. imenima meks. kinematografije — M. Félix, D. Del Río i P. Armendárizom.

Ostali važniji filmovi: Druga (La otra, 1946); Boginja na koljenima (La diosa arrodillada, 1947); Kućica (La casa chica, 1949); Na dlanu tvoje ruke (En la palma de tu mano, 1950); Željena (Deseada, 1950); Rosaura Castro (1951); Prikrivanje samoće (Rebozo de soledad, 1952); Dijete i magla (El niño y la niebla, 1953); Camelia (1953); Zelena sjena (Sombra verde, 1954); Zlatni pijetao (El gallo de oro, 1964).

Mi. Šr.


Citiranje:
GAVALDÓN, Roberto. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 7.3.2021. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1899>.

kratice i simboli