LZMK

Filmska enciklopedija

GABRIJELČIČ, Metka Filmska traka traži dalje ...

GABRIJELČIČ, Metka, film. glumica (Ljubljana, 1934). Za studija građevine nastupila je u nekoliko film. uloga. Za svježu i neposrednu naslovnu ulogu mlade, zaljubljene djevojke u filmu Vesna (F. Čáp, 1955), koji u slov. i jugosl. kinematografiju uvodi popularni film, nagrađena je na prvom festivalu jugoslavenskoga igranog filma u Puli nagradom za najbolju gl. žensku ulogu. Završivši studij, nije više prihvaćala ponude za rad na filmu.

Ostale uloge: Milioni na otoku (B. Bauer, 1955); Kad dođe ljubav (M. Cloche, 1957); Ne čekaj na maj (F. Čáp, 1957).

Mi. Bor.


Citiranje:
GABRIJELČIČ, Metka. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1858>.

kratice i simboli