LZMK

Filmska enciklopedija

GÁBOR, Miklós Filmska traka traži dalje ...

GÁBOR, Miklós, madž. filmski i kazališni glumac (Zalaegerszeg, 1919). Studij na Kazališnoj akademiji završio je 1940. i odmah počeo nastupati u glazb. komadima, ali je karijeru prekinuo 1941. zbog odlaska u vojsku. Nakon rata jedan je od istaknutih glumaca mlađe generacije u budimpeštanskome Narodnom kazalištu (uloge Romea, Hamleta, Otela, Richarda III, Madáchova Lucifera itd.). Na filmu nastupa od 1940, a zapažen je posebice u filmu Negdje u Evropi (1947) G. Radványija. Komičarske je sposobnosti potvrdio u naslovnoj ulozi ekranizacije Szirmaijeve operete Magnat Miško (1948) M. Keletija, a jednu od najboljih dramskih uloga ostvario je u filmu Budimpeštansko proljeće (1955) F. Máriássyja. Odigrao je oko 40 film. uloga; često nastupa na radiju i televiziji, povremeno režira u kazalištu, a o svom viđenju glum. poziva napisao je knjigu Perom (Tollal, 1963). Dobitnik je najviše madž. državne Nagrade Kossuth.

I. Šo.


Citiranje:
GÁBOR, Miklós. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1856>.

kratice i simboli