LZMK

Filmska enciklopedija

FOTOGRAM Filmska traka traži dalje ...

FOTOGRAM. 1. Sinonim za → sličicu (popularno »kvadrat«); pojam se češće upotrebljava u teorijskoj, filmološkoj literaturi, znatno rjeđe u stvaralačkoj i proizvodnoj praksi. — 2. Fotogram zvuka, trag koji ostavlja optički zapis zvuka (→ fonogram).

An. Pet.


Citiranje:
FOTOGRAM. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 23.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1788>.

kratice i simboli