LZMK

Filmska enciklopedija

FOTOGRAF, FILMSKI Filmska traka traži dalje ...

FOTOGRAF, FILMSKI, osoba koja se bavi izradom fotografijâ u svrhu film. propagande (tzv. fotosâ), ali njegova je dužnost i da izrađuje probne fotografije glumaca, maski i kostimâ, objekata i pejzažâ za eksterijerna snimanja, te tzv. skript-fotografije za kontrolu rasporeda glumaca i predmetâ na platou (kad se jedna kontinuirana scena snima uz duže prekide). F. snima i radne fotografije (proces stvaranja filma), portrete gl. autorâ i glumaca za potrebe propagande filma u toku stvaranja, a njegov je osnovni zadatak da izradi reklamni set fotografijâ koje na najefektniji način fotografski »prepričavaju« sadržaj filma; film. fotografija mora oslikati najkarakterističniju situaciju i vrhunac film. radnje.

Z. Sud.


Citiranje:
FOTOGRAF, FILMSKI. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 25.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1782>.

kratice i simboli