LZMK

Filmska enciklopedija

FODOR, Mirko Filmska traka traži dalje ...

FODOR, Mirko, animator (Beograd, 24. II 1932). Suradnik Zagrebačke škole crtanog filma. Studirao građevinarstvo. Na crt. filmu od 1958; animator u dvadesetak filmova. Među ostalim, glavni je animator u filmu Elegija (1965) N. Dragića, a uz V. Jutrišu animator u Krotitelju divljih konja (1966) istoga autora. Realizirao je veći broj crt. reklamnih filmova.

R. Mun.


Citiranje:
FODOR, Mirko. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 1.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1747>.

kratice i simboli