LZMK

Filmska enciklopedija

FITZGERALD, Francis Scott Key Filmska traka traži dalje ...

FITZGERALD, Francis Scott Key, am. književnik (St. Paul, Minnesota, 24. IX 1896 — Hollywood, 21. XII 1940). Jedan od najistaknutijih pisaca tzv. izgubljene generacije, elegičnim stilom opisuje život bogatih i uspješnih koji vape za intimnom srećom. Već zarana privlači pozornost film. producenata, pa mu većina romana biva ekranizirana, najpoznatiji Veliki Gatsby (The Great Gatsby) čak u tri navrata: 1926 (redatelj H. Brenon, sa W. Baxterom i L. Wilson u gl. ulogama), 1949 (E. Nugent, sa A. Laddom i B. Field) i 1974 (J. Clayton, sa R. Redfordom i M. Farrow). Kao scenarist djeluje u Hollywoodu posljednje 3 godine života, već shrvan ludilom supruge Zelde i alkoholizmom. Ne uspijeva se prilagoditi producentskom sistemu, te mu scenarije uglavnom odbijaju (među ostalim, i verziju za Prohujalo s vihorom), ili pak značajno preinačuju; jedini koje potpisuje, i to tek kao suradnik, su Tri ratna druga (F. Borzage, 1938, sa E. A. Paramoreom) i Zimski karneval (Ch. F. Reisner, 1939, sa B. Schulbergom). Po njegovu životu, sličnom sudbini vlastitih junaka, H. King 1959. režira Ljubljenog nevjernika, sa G. Peckom i D. Kerr. Sâm je svoja hollywoodska iskustva opisao u poludovršenom romanu Posljednji magnat (The Last Tycoon), koji je 1976. ekranizirao E. Kazan. Ostali filmovi snimljeni prema Fitzgeraldovim djelima jesu: Lijepi i prokleti (1922) W. A. Seitera prema istoimenom romanu (The Beautiful and Damned), Kad sam posljednji put vidio Pariz (1954) R. Brooksa prema pripovijeci Ponovno u Babilonu (Babylon Revisited) te Blaga je noć (1961) H. Kinga prema istoimenom romanu (Tender Is the Night).

LIT.: A. Latham, Crazy Sundays: F.Scott Fitzgerald in Hollywood, New York 1971; B. Schulberg, The Four Seasons of Success, New York 1972.

D. Mov.


Citiranje:
FITZGERALD, Francis Scott Key. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1729>.

kratice i simboli