LZMK

Filmska enciklopedija

FILMOLOGIJA Filmska traka traži dalje ...

FILMOLOGIJA. 1. Svako znanstveno zasnovano proučavanje filma. — 2. Prema određenju → G. Cohen-Séata, sintetička disciplina koja pristupa filmu sa stajališta humanističkih i prirodnih znanosti, osobito filozifije, sociologije, psihologije, psihoanalize, teorije informacijâ, teorije komunikacijâ, semiologije, fiziologije, biologije i dr. znanstvenih disciplina. — 3. Ispitivanje odnosa između kinematografske i film. činjenice, kako ih je formulirao Cohen-Séat u djelu Ogledi o načelima jedne filozofije filma (1946).

Krajem 50-ih godina na Sorbonni je osnovan Institut za filmologiju (u okviru Instituta umjetnosti), u kojem su djelovali É. Souriau, J.-J. Riniéri, H. Agel, M.-T. Poncet i dr., objavljujući radove u časopisu »Revue Internationale de Filmologie« (osnovan 1947, premješten u Milano pod novim naslovom »Icon« 1962); pokret je našao najviše pristaša u Francuskoj (→ fenomenološka škola, M. Soriano, L. Sève, J.-A. Cauliez, R. Zazzo, antropološko učenje E. Morina), proširio se na Poljsku (A. Jackiewicz), ČSSR (statističko-sociološka proučavanja I. Pondělíčeka) i dr. zemlje, da bi se poč. 60-ih godina, u raznim sredinama obnovio kao → semiološka škola.

Du. S.


Citiranje:
FILMOLOGIJA. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1690>.

kratice i simboli