LZMK

Filmska enciklopedija

FICC Filmska traka traži dalje ...

FICC, akr. od franc. Fédération Internationale des Ciné-clubs (Međunarodna federacija filmskih klubova), međunar. organizacija osnovana 1947. u Cannesu. Unapređuje razvoj debatnih film. klubova (za razliku od proizvodnih kino-klubova, čija je međunar. organizacija → UNICA), pomaže razmjenu informacijâ i iskustava među nacionalnim organizacijama, posreduje u nekomerc. razmjeni filmova, a na film. festivalima dodjeljuje specijalne nagrade. Članovi su nacionalni savezi debatnih film. klubova, dok pojedinačni klubovi mogu steći status pridruženih članova. U FICC-u su udružene organizacije iz 30 zemalja.

Z. Sud.


Citiranje:
FICC. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 15.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1656>.

kratice i simboli