LZMK

Filmska enciklopedija

FALCONETTI, Renée Filmska traka traži dalje ...

FALCONETTI, Renée, franc. kazališna i filmska glumica (Pariz, 1901 — Buenos Aires, 12. XII 1946). Od osamnaeste godine glumi u kazalištu; od 1929. kaz. producentica. Za II svj. rata živi u Švicarskoj i Južnoj Americi. Jedina film. uloga u Stradanju Ivane Orleanske (C. Th. Dreyer, 1928) smatra se jednim od najvećih glum. ostvarenja nij. filma. U kreiranju te uloge F. postiže maksimalnu identifikaciju s likom nijansirajući sve promjene psih. stanjâ od očajanja do nade, i uvijek bez teatralnosti. Međutim, ne treba zanemariti red. postupak koji je u svim elementima usmjeren na fiksaciju gl. lika prateći i najmanje pokrete očiju, usana ili ruku glumice prvenstveno upotrebom krupnih planova i kretanjem kamere. U više od trećine kadrova (od ukupno 1140) njeno lice se nalazi u krupnom planu, kako bi se mogle pratiti sve promjene do kojih dolazi za trajanja procesa Ivani Orleanskoj. Iako je prije i nakon Dreyerova filma snimljeno mnogo filmova o istoj temi, ni u jednom se glumačka kreacija glavnog lika nije približila ostvarenju R. Falconetti.

D. Šva.


Citiranje:
FALCONETTI, Renée. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 7.7.2020. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1591>.

kratice i simboli