LZMK

Filmska enciklopedija

EMSHWILLER, Ed Filmska traka traži dalje ...

EMSHWILLER, Ed, am. redatelj, snimatelj, fotograf, slikar, animator i ilustrator (Lansing, Michigan, 1925). Eksp. filmom počinje se baviti kao snimatelj, i u tom je svojstvu surađivao, među ostalim, na čuvenom filmu Aleluja za planine (1963) A. Mekasa, kao i na filmu Slikari slikajući (1972) E. De Antonija. Osobito ga zanima transponiranje baletnog pokreta u film. sliku, kao u filmovima Kromatski ples (Dance Chromatic, 1959), Film s tri plesača (Film with Three Dancers, 1970) i Uklapanje prostora (Space-Mates, 1972); ovaj potonji, polusatni film prikazuje dekomponirano kretanje baletnih plesača snimljenih na video-vrpci koja je zatim presnimljena na filmsku. U suradnji s koreografom modernog baleta A. Nikolaisom, E. je snimio »kubistički filmski balet« Chrisalis (1973). Sve njegove filmove karakteriziraju dinamična kamera i optičke deformacije slike, čime uspijeva ostvariti osebujni, nestvarni prostor; kretanje plesačâ, uz elektronsku glazb. pratnju, često dobiva metaforičku vrijednost. Svoje ogromno iskustvo snimatelja i video-stvaraoca E. prenosi na studente filma i televizije, držeći seminare na više visokoškolskih ustanova.

Ostali važniji filmovi: Životne linije (Lifelines, 1960); Totem (1963); Relativnost (Relativity, 1966); Slike, bljeskovi i glasovi (Images, Flashes and Voices, 1969); Granje (Branches, 1970); Thermogenis (1972).

LIT.: Gregory Battcock (urednik), New American Film: A Critical Anthology, New York 1967; D. Curtis (urednik), Experimental Cinema: A Fifty Years Revolution, New York 1971.

V. Pet.


Citiranje:
EMSHWILLER, Ed. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 23.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1552>.

kratice i simboli