LZMK

Filmska enciklopedija

EKEROT, Bengt Filmska traka traži dalje ...

EKEROT, Bengt, šved. filmski i kazališni glumac i redatelj (Stockholm, 8. II 1920). Glumu učio na školi pri Kraljevskome dramskom kazalištu u Stockholmu. Karijeru glumca i redatelja započeo je u stockholmskome Novom kazalištu; poslije II svj. rata odlazi u Malmö, a 1960. vraća se u Stockholm. I glum. i red. radom osobito se isticao u shakespearijanskom repertoaru. Na filmu od 1940 (Kockanje životom A. Sjöberga). Najčešće je igrao karakterne uloge podrugljivacâ i cinikâ; vrhunac je njegove film. karijere uloga Smrti u Sedmom pečatu (1956) I. Bergmana. Ogledao se i u film. režiji (Vesela zabava — Det glade kalaset, 1946; Bez sedla — Barbacka, 1946; Ulaz na scenu — Sceneingång, 1956).

Ostale važnije uloge: Jezik grada (P. L. Lindberg, 1941); Plamenovi u tami (H. Ekman, 1942); Noć u luci (H. Faustman, 1943); Sonja (H. Faustman, 1943); Kraljevska hulja (H. Ekman, 1945); Zločin i kazna (H. Faustman, 1945); U predvorju smrti (H. Ekman, 1946); Lice (I. Bergman, 1958); Na klupi u parku (H. Ekman, 1960); Mit (J. Haldoff, 1965); Živi kako ti se sviđa (J. Haldoff, 1967); Ola i Julija (J. Haldoff, 1967); Ole dole doff (J. Troell, 1968); Koridor (J. Haldoff, 1968).

Mi Šr.


Citiranje:
EKEROT, Bengt. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 23.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1526>.

kratice i simboli