LZMK

Filmska enciklopedija

DOBRA, Anica Filmska traka traži dalje ...

DOBRA, Anica, glumica (Beograd, 3. VI 1963). Još za studija na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu glumi drugu gl. ulogu u Životu radnika (M. Mandić, 1987) te gl. ulogu u filmu Već viđeno (G. Marković, 1987), gdje je za lik mlade ljubavnice sredovječnoga gl. junaka (M. Nadarević) nagrađena Zlatnom arenom u Puli; za obje uloge osvaja Caricu Teodoru u Nišu. Dimenzija ambicioznosti i zloće uočljiva je i u epizodi učenice koja se nameće sekretaru škole (B. Lečić) u Životu sa stricem (K. Papić, 1988), za što je također nagrađena u Nišu. Njen dar u potpunosti dolazi do izražaja u II storiji omnibusa Kako je propao rokenrol (1989) — u »fah-ulozi« ljupke, pomalo lakomislene, ali odlučne šiparice; iste godine zamjenjuje T. Bošković u nastavku Balkan-ekspres 2 A. Đorđevića i dr., te glumi sporednu ulogu u Sabirnom centru G. Markovića. God. 1989/90. nastupa — kao Anna Dobra — u 3 filma austr. i zapadnonjem. proizvodnje; za naslovnu ulogu u Rosamundi E. Günthera nagrađena je Bavarskom filmskom nagradom kao mlada glumica godine. Uspješno nastupa i u kazalištu te na televiziji.

Vl. Vi.


Citiranje:
DOBRA, Anica. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1369>.

kratice i simboli