LZMK

Filmska enciklopedija

DIMITRIJEVIĆ, Mila Filmska traka traži dalje ...

DIMITRIJEVIĆ, Mila, ranije Jovanović, Mila, kazališna i filmska glumica (Kragujevac, 9. I 1877 — Zagreb, 12. I 1972). Umj. karijeru započela je u putujućoj družini Đ. Protića 1890. Prilikom gostovanja u Karlovcu njenu je nadarenost zapazio A. Mandrović i angažirao je za HNK u Zagrebu, u kojem je igrala od 1894. do 1965, nastupivši posljednji put u dobi od 88 godina. Započevši kao naivka u salonskim komadima, izgrađivala je svoju scensku ličnost kroz najrazličitije žanrove, ostvarivši najveće uspjehe u rus. repertoaru. S velikim se uspjehom okušala i na filmu. Tako je 1948. igrala u Sofki R. Novakovića, 1961. u filmu Sreća dolazi u devet N. Tanhofera, 1963. u Danima A. Petrovića, a 1971. D. Šnajder snimio je o njoj dokum. film Portret glumice Mile Dimitrijević.

P. C.


Citiranje:
DIMITRIJEVIĆ, Mila. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1346>.

kratice i simboli