LZMK

Filmska enciklopedija

DICKINSON, Desmond Filmska traka traži dalje ...

DICKINSON, Desmond, brit. snimatelj (London, 25. V 1902). Član B. S. C. Na filmu radi od 1919. kao laboratorijski tehničar. Dvadesetih godina djeluje kao asistent snimatelja u mnogim kompanijama, a 1928. postaje samostalnim snimateljem. Do II svj. rata snima manje značajne filmove, a za rata režira i snima više dokum. i propagandnih filmova za vladu Vel. Britanije. Poslije rata snima isključivo igr. filmove. Najznačajnije njegovo ostvarenje (nagrada Britanske filmske akademije) je Hamlet (1948) L. Oliviera. Pokret kamere ističe dramatiku, a velika dubinska oštrina (postignuta snažnim rasvjetnim tijelima) omogućila je dubinsku mizanscenu i kompoziciju kadra po uzoru na renesansne gravure. Kamera se kamenim zidovima dvoranâ kreće poput nevidljivoga, ali sveprisutnog duha; prevladavaju krupni planovi, a kretanje glumaca unutar kadra usklađeno je s pokretima kamere. Dugi dijalozi rješavani su ili kretanjem glumaca ispred statične kamere, ili pak pokretima kamere oko glumaca koji sjede ili stoje; u kulminacijskim scenama kreću se i kamera i glumci. Pedesetih godina najčešće surađuje s redateljem A. Asquithom; i u toj se suradnji otkriva njegova sklonost prema film. adaptacijama kaz. djelâ, no ne s istim uspjehom, jer je Asquith odviše vjeran kaz. predlošku.

Ostali važniji filmovi: Dobar glas pomaže (R. Boulting, 1947); Žena u pitanju (A. Asquith, 1950); Browningova verzija (A. Asquith, 1951); Važno je zvati se Ernest (A. Asquith, 1952); Vatra tamo dolje (R. Parrish, 1957); Tigrov pothvat (T. Young, 1957); Naredbe za ubojstvo (A. Asquith, 1958); Sherlock Holmes protiv Jacka Trbosjeka (J. Hill, 1965); Goropadnica (J. O'Connolly, 1968); Trog (F. Francis, 1970).

K. Mik.


Citiranje:
DICKINSON, Desmond. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1326>.

kratice i simboli