LZMK

Filmska enciklopedija

DIAMANT-BERGER, Henri Filmska traka traži dalje ...

DIAMANT-BERGER, Henri, franc. producent, scenarist i redatelj (Pariz, 9. VI 1895 — Pariz, 5. V 1972). Studirao pravo i bavio se novinarstvom. Amaterski se bavio kaz. glumom, a od 1915. zainteresirao se za film, režirajući kratkometr. filmove kojima je i pisao scenarije. Imajući uspjeha, već od 1917. sam je svoj producent. God. 1917—19. suizdavač je (sa L. Dellucom) lista »Le Film«. Sposoban organizator, organizirao je laboratorije kompanije Pathé (za SAD u Fort Leeju, New Jersey, 1918, a za Evropu u Vincennesu 1920); vrlo je zaslužan i za početak izgradnje film. studija u Billancourtu, u kojem je režirao i prvi tamo uopće snimljeni film (Dvadeset godina poslije — Vingt ans après, 1920), kao i prvi dugometražni (Tri mušketira — Les trois mousquettaires, 1921). Do kraja nij. razdoblja režirao je oko 50 filmova, a isto toliko i producirao (među ostalim, Pariz spava, 1923, R. Claira), a u zv. periodu (do 1940) oko 20. God. 1940. emigrira u SAD, gdje je film. ataše Slobodne Francuske generala De Gaullea. Od 1943. direktor je kinemat. službe (vojne i civilne) privremene vlade u izbjeglištvu. Nakon rata na filmu djeluje prvenstveno kao producent, postigavši najveći uspjeh Lijepom Amerikankom (1961) R. Dhéryja.

Ostali važniji filmovi: Luda djevica (La vièrge folle, 1938); Gospodin Fabre (Monsieur Fabre, 1951).

Mi. Šr.


Citiranje:
DIAMANT-BERGER, Henri. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 11.8.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1322>.

kratice i simboli