LZMK

Filmska enciklopedija

DELIĆ, Stipe Filmska traka traži dalje ...

DELIĆ, Stipe, redatelj (Makarska, 23. VI 1925). Na filmu radi od 1955, kad kao asistent redatelja surađuje na filmu Jubilej gospodina Ikla V. Mimice. Taj posao obavlja u oko 80 domaćih i stranih filmova. Kao redatelj druge ekipe radio je u oko 30 domaćih i stranih filmova, npr. u Bitki na Neretvi (1969) V. Bulajića, s kojim je više puta surađivao na njegovim velikim projektima. Kao redatelj debitira 1960. kratkometr. filmovima Poziv s pučine i Naše slobodno vrijeme. God. 1973. realizira dugometražni igr. film Sutjeska, epopeju velike bitke iz NOB, s likom maršala Tita u interpretaciji R. Burtona. Za taj je film Delić dobio brojna priznanja i nagrade (Brončana Arena za režiju, Velika Zlatna Arena i nagrada publike Jelen na festivalu u Puli, nagrade u Sopotu i Moskvi). Režirao je tv-seriju Marija i tv-dramu Kineska vaza (1980).

Mi. Bog.


Citiranje:
DELIĆ, Stipe. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 27.5.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1257>.

kratice i simboli