LZMK

Filmska enciklopedija

ĆESOVIĆ, Džemo Filmska traka traži dalje ...

ĆESOVIĆ, Džemo, scenograf (Sarajevo, 5. II 1924 — Sarajevo, 22. I 1969). Jedan od pionira bosanskohercegovačke kinematografije. Već 1951. debitira kao scenograf u srednjometražnom igr. filmu Na granici B. Kosanovića. Sa senzibilnim i maštovitim likovnim potencijalom, samostalno ili u koautorstvu sa V. Brankovićem, ostvaruje efektne scenografije u petnaestak igr. filmova, među kojima Pod sumnjom (B. Belan, 1956, koscenograf Strahinja Petrović), Tuđa zemlja (J. Gale, 1957), Krst Rakoc (Ž. Ristić, 1962), Narodni poslanik (S. Janković, 1964, koscenograf Vlado Branković), Konjuh planinom (F. Hadžić, 1966), Diverzanti (H. Krvavac, 1967, koscenograf Vlado Branković), Mali vojnici (B. Čengić, 1967) i dr.

N. Sić.


Citiranje:
ĆESOVIĆ, Džemo. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 2.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1172>.

kratice i simboli