LZMK

Filmska enciklopedija

CLEESE, John Filmska traka traži dalje ...

CLEESE, John, brit. glumac i scenarist (Weston-super-Mare, 27. X 1939). Ugled stječe kao koscenarist i glumac u tv-programima → Montyja Pythona; u istim svojstvima sudjeluje i u svim kinemat. projektima skupine. Najjača autorska ličnost grupe, nakon njezina raspada daleko je najuspješniji. Tako, koscenarist je (uz C. Booth/čestu suradnicu Montyja Pythona/) i gl. glumac dugovječne tv-serije Falični pansion, kao glumac i/ili (ko)scenarist javlja se u brojnim američkim (npr. Silverado, 1985, L. Kasdana) i brit. filmovima (npr. Riba zvana Wanda, 1988, Ch. Crichtona /za lik odvjetnika — intrigantnu studiju stereotipova engl. mentaliteta — nominiran je za Oscar/), a surađuje i u autorskim projektima dr. članova Montyja Pythona (npr. glumi u Eriku Vikingu, 1989, T. Jonesa).

B. Vid.


Citiranje:
CLEESE, John. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 8.12.2023. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=1000>.

kratice i simboli