LZMK

Filmska enciklopedija

VARIETY Filmska traka traži dalje ...

VARIETY, am. tjednik koji je 1905. u New Yorku osnovao Slim Silverstein. U početku donosi informacije iz ondašnjeg show-businessa — kazališta, vodvilja i filma, a kasnije se — pažljivo prateći razvitak masovnih medija — posvećuje i radiju, televiziji, diskografiji i videu. S obzirom na film. sadržaje (koji zauzimaju najviše prostora), V. se — kao prvi u svijetu — pretežito posvetio komerc. aspektima film. industrije odn. kinematografije, stekavši ugled najcjenjenijega film. poslovnog lista u svijetu. Velikog formata i opsega, donosi vrlo pouzdane i brojkama doku- mentirane podatke o proizvodnji (pripremani projekti, realizacije u toku, premijere, novi trendovi u proizvodnji, nove tehnologije i sl.), te distribuciji i prikazivalaštvu; s obzirom na potonje, najvažnija je → ljestvica uspješnosti (box-office) am. i kan. filmova — tjedna lista 50 filmova s najvećim prihodima, iskazanim u am. dolari ma (50 Top-Grossing Films), s probitkom u toku prošloga i pretprošlog tjedna te uopće, s brojem gradova u kojima se film prikazuje i sl., a također i sl. godišnje liste te liste uspješnosti »svih vremena«. Da bi informatički bio što potpuniji, donosi i film. kritike (s iscrpnim »špicama«, teh. podacima, sižejima i prognozama za plasman) — ne samo svih am. i (zbog povezanosti tržišta) kan. igranih, animiranih i duljih, ambicioznijih dokum. filmova, već i iz ostalih zemalja, prateći — preko dopisnikâ iz čitavog svijeta — sve važnije međunar. i lokalne smotre filmova (tako i Festival jugoslavenskog igranog filma u Puli). Pojedini brojevi temeljito obrađuju samo jednu kinematografiju (ili više njih /npr. film u Africi/). Sadržajna posebnost lista su nekrolozi osobama značajnim za razvitak film. industrije i umjetnosti. Kuriozum s obzirom na način pisanja su brojne kovanice i skraćenice iz film. profesionalnog žargona koje otežavaju razumijevanje inozemnim čitateljima. Inače, od 1933. izlaze i dnevni brojevi (Daily Variety) — osobito važni za promet filmova; na kraju godine objavljuje se i vrlo opsežan godišnjak.

J. Ste.


Citiranje:
VARIETY. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 28.6.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5374>.

kratice i simboli