LZMK

Filmska enciklopedija

THAUMATROPE Filmska traka traži dalje ...

THAUMATROPE, »optička igračka« koju je — istražujući fenomen → prividnog kretanja — otkrio (1825) liječnik i izumitelj John Ayrton Paris (1785 - 1865). To je kartonska ploča koja sa svake strane sadrži po 1 crtež: npr. na jednoj strani je prazna krletka, a na drugoj nacrtana ptica; kada se s pomoću vrpce ta ploča brzo okreću, gledatelju se čini da se ptica nalazi u krletki, što služi i kao dokaz o → perzistenciji vida.

K. Mik.


Citiranje:
THAUMATROPE. Filmska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2019. Pristupljeno 17.1.2022. <http://filmska.lzmk.hr/Natuknica.aspx?ID=5167>.

kratice i simboli